• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Przepisy bhp są jasno wyznaczone przez przepisy prawa. Każdy z nas powinien się z takimi przepisami zapoznać. W tym celu wymagane jest uczestniczenie w organizowanych przez różnorodne instytucje szkolenia z obrębu bhp. Niejednokrotnie udział w takim szkoleniu jest obowiązkowy, jest z góry narzucony oraz nie wolno odmówić udziału w takim szkoleniu bhp. Dzięki temu mamy godziwą wiedzę o bezpieczeństwie, higienie pracy, o przepisach przeciwpożarowych. A taka mądrość jest pracownikowi niebezużyteczna. Pracujemy w rozmaitych miejscach, jesteśmy uczestnikami przeróżnych sytuacji, także kłopotliwych. Skutkiem tego także okresowe szkolenia bhp przygotowują nas, chociaż teoretycznie do tego, jak zachować się w określonych sytuacjach, jak zachowywać się by takie sytuacje przenigdy nie miały miejsca. A jakkolwiek nieraz nie da się przeróżnych sytuacji przewidzieć. By zwiększyć nasze bezpieczeństwo wymagane jest uczestniczenie w szkoleniach bhp, niezbędne jest przyswojenie, zapamiętanie i utrwalenie sobie różnych informacji. Szkolenia bhp są przeprowadzane regularnie, na ogół raz do roku.

Categories: Nauka

Comments are closed.